Historia och saga

 

Saga

Kalevs son skapar Haanjas landskap.

 

Kalevipoeg � jag vet inte varifrån han kom, antagligen från Pihkva, fast då hade han nog inga bräder med sig � blev trött och ville lägga sig, men kudden var lite för låg. Då hade han skrapat med båda händerna från båda sidor och så blev det Munamägi. Och på grund av att massor av bromsar och flugor störde honom vred han sig från den ena sidan till den andra och då blev det Vaskna sjö. Sedan steg han upp och det första fotsteget var Tuuljärv/Vindsjö. Således var den andra Tuhkrijärv/Jaktillersjö.

 

(Estlands Litteraturmuseum, Estlands Folkvers Arkiv ”Rõuges socken. Ställen och traditioner.” Tartu 2001.)

 

Historia

Om härifrån den molnremsan…

 

För länge sedan har man försökt grunda en byggnad på Munamägi, vilken skulle utvidga synvidd långt ut över omgivningen. Under krigets dagar 1812 hade soldater under ledningen av en rysk officer byggt det första tornet på Munamägi. ”Det hade varit så högt att det hade börjat vilseleda skepp och på grund av detta blev rivet ner”, berättas det i folkmun.

 

Fr. R. Kreutzwald hänvisar i en brevväxling till ett triangelmätningstorn som blev byggt av F. G. Struwe år 1816 för att mäta Livland.

 

Haanjas äldre generation kommer ihåg ett 8 m högt utsiktstorn, byggt för sitt eget intresse av den lokala herrgårdens krögare Tuul år 1870. Folket började komma till Munamägi och öl-sprit affären blomstrade. Tornet som hade plats för fyra-fem personer blev med tiden för trångt och även träd störde utsikten. Haanjas mest kvicktänkta män i spetsen av Juhan Kolga började bygga ett högre torn. Denna driftighet fick stöd av dåtidens arrendator i Haanja herrgård Jaan Sprenk. Tornet blev 12 m högt.

 

Först 1925 börjades bygga ett nytt torn med hjälp av Võru Länsstyrelse och Skogars Huvudförvaltning. Tornet blev 17 m högt. Arbetet pågick i 3 månader. Man tog även hänsyn till omgivningen: det grundades första gångbanor, skogen rensades, bänkar sattes framför utsiktstornet.

 

Utsiktstornet öppnades högtidligt den 19 juli 1925. Snart visade det sig att utsiktstornet av trä var alltför omodernt och hade blivit för lågt.

 

Det nya och femte utsiktstornet bestämdes att bli byggt av järnbetong. Arbetet leddes av Mägi, dåtidens ingenjör vid V�ru Länsstyrelse. Det nya utsiktstornet blev 25,7 m högt och togs i bruk 1939. Vid bygget behövdes 36 000 tegelstenar, 120 m� stenar, 265 m� grus, 75 m� stenflis, som gjordes på platsen, 80 ton cement och 110 m� vatten, som också fick föras upp på berget.

 

Trä till ställningar och gjutformar fick man från Munamägi och Vällamägi, brädor blev sågade i Võru och Sänna sågbruk.

 

De mest väsentliga byggarbetena slutades i juni 1939. Tornets högtidliga invigning blev inte av på grund av den oroliga situationen i Europa och Estland.

 

Under kriget blev tornet inte betydligt skadat, renoveringen genomfördes 1955. År 1960 började Memorial Museum, som hade fått sitt namn enligt Fr. R. Kreutzwald och under detta omsorg utsiktstornet var, modernisera tornet och snygga upp omgivningen.

 

År 1969 byggde Kreutzwalds Memorial Museum en våning till och ändrade konstuktionen för de högsta våningars trappor. Förändringarna blev utarbetade av Toomas Rein och Veljo Kaasik. Tornet blev 29,1 m högt. �ven idag kan den som kommit fram till tornets topp titta på Estland inom en radie av 50 km från 346,7 meters höjd.

 

Haanja kommun som initsiativtagare började man med renoveringsprojektet år 1998, man ansökte pengar för projekteringsarbete. Renoveringsprojektet utarbetades av arkitekt Toomas Rein mellan åren 1999-2000. Under året 2002 utarbetades och under året efter byggdes det vattenförsörjningen för utsiktstornet på Suur Munamägi. Från augusti 2004 till juli 2005 pågick större byggnads- och renoveringsarbeten på Suur Munamägi, under vilka blev utsiktstornet renoverat, hissen blev byggd i tornet, likaså glaskaf�, hushållsvägen och gångbanan blev rekonstruerad, uteljus för tornet och gångbanan blev utbyggda. Arbetenas totalbelopp var ca 10 miljoner kronor. Pengarna kom från EU:s Phare program, EAS, Estlands Republik, KIK, donatorer och kommunens budget.

 

Den 24 juli 2005 invigdes högtidligt det renoverade utsiktstornet på Suur Munamägi.

 

Tornväktare på posten:
Eduard Tagamets – 23 år
Heinard Kalk – 21 år
Heli Trolla – 15 år
Sirje Orav (Lehtsalu) – 13 år