Külastaja meelespea

Hea külastaja!

Koroonaviirus Eestis püsib, samuti on algamas gripi-periood, mis eeldab vastutustundlikku käitumist ja terviseohutust nii Suure Munamäe töötajatelt kui ka meie külalistelt. Meie töötajate ja külaliste turvalisuse tagamiseks oleme kasutusele võtnud täiendavad terviseohutuse meetmed.

Lähtume oma tegevuses Eesti Vabariigi valitsuse korraldusest ja Terviseameti soovitustest ning soovist, et Suure Munamäe Vaatetorn jääks külastajatele avatuks. 

Toome välja mõningad juhised, mille järgimine tagab Sulle külastajana ohutuma Suure Munamäe Vaatetorni külastuse.

* kui oled haigestunud või tunned end haigena, siis palun püsi kodus! See aitab ära hoida haiguste levikut. Meil on õigus haigussümptomitega inimesi Vaatetorni mitte lubada 
* palun desinfitseeri või pese Vaatetorni sisenedes oma käed ja hoia teiste külastajatega distantsi
* piletite eest tasumisel palume eelistada kontaktivaba kaardimakset sularahas tasumisele
* palume siseruumides ja suurema külaliste arvu puhul ka Vaatetorni välialal kanda kaitsemaski
* palume järgida head tava, et hoida Vaatetorni varasid ja arvestada kaaskülastajatega
* küsimuste korral palume pöörduda Vaatetorni külaliseteenindajate poole


Suure Munamäe Vaatetorn tagab:

* sissepääsul teostame pääsmete müüki ja kontrolli võimalikult kontaktivabalt, minimaalsete järjekordadega ning hoiame ohutut distantsi
* makseterminalid on paigutatud piletimüüjast maksimaalselt kaugele
* tualettides saab pesta käsi voolava vee ja seebiga, käsi kuivatada paberrätikutega ning kasutada kontaktivabu jäätmekonteinereid
* märgpuhastame ühiskasutatavaid ruume ja sagedasti katsutavaid pindasid (sh kaardimakseterminali klaviatuur, müügikassa, kuvar, klaviatuur jm müügikohtade aparatuur, WC inventar)
* külaliseteenindajate ja külaliste vahele jääv ala on piisav nakkusohutuse tagamiseks
* Vaatetorni lubatakse ühekorraga turvalise distantsi hoidmist võimaldav külastajate arv

Vastavalt Terviseameti ettekirjutustele võib Suure Munamäe Vaatetorn kehtestada eelpool nimetatud nõuetest rangemaid piiranguid, kui see on vajalik terviseohutuse tagamiseks


Uuendatud 19. oktoober 2021